Τι είναι μηχανολογικές εγκαταστάσεις

puzzle

Είναι ο επιστημονικός και επαγγελματικός κλάδος που ασχολείται με τη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων που αφορούν είτε την κίνηση και τη μεταφορά ισχύος (συστήματα με γρανάζια, ρουλεμάν κλπ), είτε συστήματα που υπόκεινται σε υψηλή πίεση ή υψηλή θερμοκρασία (ψυκτικά, υδροδυναμικά συστήματα).

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών, την εγκατάσταση και την επίβλεψη των μηχανολογικών εγκαταστάσεων στους εξής τομείς:

Ύδρευση

Η ύδρευσηπεριλαμβάνει τη προμήθεια νερού, την άντλησή του, ολόκληρο το σύνολο των υδρευτικών έργων και μέσων με τα οποία πετυχαίνεται η παροχή νερού και η διάθεσή του στους καταναλωτές.

Οι εγκαταστάσεις ύδρευσης χωρίζονται σε τέσσερα τμήματα:

 • Κατακόρυφες στήλες
 • Οριζόντιο δίκτυο διανομής
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός
 • Είδη υγιεινής και κρουνοποιία
 • Αναλαμβάνουμετη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση των ανωτέρω εγκαταστάσεων ύδρευσης καθώς επίσης την επισκευή και συντήρηση των ήδη υπαρχουσών υδραυλικών εγκαταστάσεων, συγκεκριμένα

 • την υδραυλική εγκατάσταση
 • την σύνδεση ειδών υγιεινής
 • επισκευή τυχόν διαρροών στις σωληνώσεις
 • επισκευή και αντικατάσταση των στηλών αποχέτευσης και των υδρορροών
 • Αποχέτευση

  Οι εγκαταστάσεις της αποχέτευσης χωρίζονται σε δύο τμήματα:

 • Εγκατάσταση λυμάτων Η εγκατάσταση των λυμάτων αφορά την αποχέτευση των διαφόρων υποδοχέων σε κεντρικές στήλες. Η ένωση των κεντρικών στηλών οδηγεί σε μια τελική οριζόντια όδευση προς τον τελικό αποδέκτη (στεγανό βόθρο ή βιολογικό).

 • Εγκατάσταση όμβριων Η εγκατάσταση των όμβριων περιλαμβάνει τη συλλογή του νερού από τη στέγη, τα μπαλκόνια και τα αίθρια. Στις κατακόρυφες οδεύσεις χρησιμοποιούνται σωλήνες πλαστικές ή μεταλλικές. Τα φρεάτια ελέγχου και συλλογής με σχάρες και η τελική απορροή γίνεται με τους εξής τρόπους: είτε ελεύθερα στο οικόπεδο, ή στο ρείθρο, είτε μπορεί να γίνει συλλογή των σε ειδικό φρεάτιο και να χρησιμοποιείται για άρδευση.

  Οι σωλήνες των όμβριων επειδή κατά κύριο λόγο είναι εξωτερικές θα πρέπει να είναι αντοχής στην ηλιακή ακτινοβολία ώστε να μην πολυμερίζονται αν είναι πλαστικές αλλιώς καταλήγουμε στις μεταλλικές.
 • Θέρμανση

  Οι τεχνικοί μελετητές της εταιρείας μας (μηχανολόγοι μηχανικοί) εκπονούν τις μελέτες, τον σχεδιασμό για μια αποδοτική εγκατάσταση θέρμανσης ανάλογα με τις ανάγκες της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου.

  Ενδεικτικά η εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης αποτελείται από:

 • το λέβητα
 • τον καυστήρα
 • την καπνοδόχο και τα θερμαντικά σώματα, ή το ενδοδαπέδιο σύστημα
 • τη δεξαμενή καυσίμων
 • τον κυκλοφορητή
 • τις διατάξεις ασφαλείας
 • και τις σωληνώσεις
 • Τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται συνήθως στις κεντρικές θερμάνσεις είναι το πετρέλαιο,το υγραέριο και το φυσικό αέριο. Η ενέργεια της καύσης μεταφέρεται στους χώρους μέσω ενός θερμαντικού μέσου όπως το νερό, τον ατμό, ή τον αέρα χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο σωληνώσεων ή αεραγωγών ή συνδυασμό και των δύο.

  Η εμπειρία μας από τις μελέτες και εγκαταστάσεις που έχουμε διεκπεραιώσει σε όλους τους τομείς θέρμανσης σε μεγάλα έργα, μας δίνουν το δικαίωμα να σας εγγυηθούμε μια σωστή, αποδοτική οικονομική λειτουργία θέρμανσης με άρτια τεχνική εγκατάσταση.

  Κλιματισμός

  Αναλαμβάνουμε οικιακό, ημικεντρικό και κεντρικό κλιματισμό.

  Σε χώρους όπως οι κατοικίες τοποθετείται ημικεντρικό σύστημα κλιματισμούκυρίως για να αποφύγουμε τα πολλά εξωτερικά κουτιά που θα μας έδιναν τα split unit αλλά και για να μπορούμε να δίνουμε ενιαία θερμοκρασία στο κτίριο.

  Ο τρόπος λειτουργίας εξαρτάται από τις συνθήκες διαβίωσης, τη θερμομόνωση και τις δυνατότητες απόδοσης των μηχανημάτων.

  Κλείστε το επόμενο ραντεβού να συζητήσουμε την δική σας ανάγκη εγκατάστασης Έχουμε την δυνατότητα εμπορίας όλων των υλικών για τις εγκαταστάσεις των παραπάνω συστημάτων.

  Γνωρίζεται τι είναι η αντλία θερμότητας και γιατί είναι τόσο διαδεδομένη;

  Μεγάλη ζήτηση παρατηρείται τα τελευταία χρόνια για την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας τόσο σε οικιακούς όσο και επαγγελματικούς χώρους σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια περιορισμού των ορυκτών καυσίμων, σε συνδυασμό με τη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων.

  Τι είναι η αντλία θερμότητας;

  Ηαντλία θερμότηταςείναι ένα μηχάνημα που έχει την δυνατότητα εναλλαγής λειτουργίας στον κύκλο ψύξης ενός συστήματος έτσι ώστε να δίνει άλλοτε ζεστό και άλλοτε κρύο αέρα, ανάλογα πάντα με τις κλιματιστικές ανάγκες του χώρου. Συγκεκριμένα το καλοκαίρι αφαιρεί θερμότητα από έναν κλιματιζόμενο χώρο και την αποβάλλει στο περιβάλλον, οπότε ψύχεται ο κλιματιζόμενος χώρος, ενώ το χειμώνα αφαιρεί θερμότητα από το περιβάλλον και την αποβάλλει μέσα στον κλιματιζόμενο χώρο και τον θερμαίνει.

  Συγκρίσεις μελετών που έχουν γίνει και έχουμε καταγράψει σε σχέση με το πετρέλαιο, οδηγούν ότι με τη χρήση της αντλίας θερμότητας έχουμε εξοικονόμηση χρημάτωνπου φτάνει τουλάχιστον στο 60-70%, (ανάλογα με το κλίμα της περιοχής), ενώ σε σχέση με το φυσικό αέριο φτάνει στο 20-30%. Το ρεύμα που καταναλώνουν αντιστοιχεί στο 1/4 περίπου της ενέργειας που αποδίδουν και προορίζεται αποκλειστικά για τον ανεμιστήρα και το συμπιεστή, χωρίς αντιστάσεις απόψυξης που μειώνουν την απόδοση. Με θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C η αντλία αποδίδει θερμότητα ίση με 1lt πετρελαίου, δαπανώντας μόλις 2,4Kw/h και εάν υποθέσουμε την τιμή ρεύματος στα 0,12 €/kW/h, προκαλεί δαπάνη 0,29€ αντί 1,45€ του κόστους με πετρέλαιο. Δηλαδή το κόστος λειτουργίας περιορίζεται στο 1/5.

  Είτε λοιπόν χρησιμοποιεί τη θερμοκρασία του αέρα (αντλία αέρα/νερού) είτε του εδάφους (γεωθερμική αντλία) για να μεταφέρει τη θερμότητα, σημασία έχει πως λειτουργεί πολύ πιο αποτελεσματικά και εξοικονομεί περισσότερη ενέργεια σε σύγκριση με τα παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης (λέβητα,καυστήρα). Επίσης είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι έχει σχεδόν μηδενικά έξοδα συντήρησης και λύνει το πρόβλημα της αυτονομίας σε θέρμανση χώρου και ζεστού νερού.Εύλογα θεωρείται η πιο οικονομική λύση της αγοράς.

  Ποια η διαφορά με το κλιματιστικό;

  Η διαφορά μεταξύ μιας αντλίας θερμότητας και ενόςκοινού κλιματιστικού μηχανήματοςείναι ότι η αντλία θερμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τρείς τρόπους λειτουργιάς (αέρος- αέρος, αέρος-νερού, νερού-νερού) τόσο για θέρμανση όσο και για ψύξη σε σχέση με το κοινό κλιματιστικό που χρησιμοποιεί ένα τρόπο λειτουργίας (αέρος-αέρος).

  Πώς λειτουργούν;

  Η αντλία θερμότητας δε χρειάζεται παρά μόνο μία πηγή θερμότητας (τον αέρα του περιβάλλοντος), δύο εναλλάκτες θερμότητας (ένας για απορρόφηση και ένας για την έκλυση θερμότητας) και μία σχετικά μικρή ποσότητα κινητικής ενέργειας (ηλεκτρισμός) για να συνεχίζει το σύστημα τη λειτουργία του. Η αντλία απορροφά θερμική ενέργεια από το περιβάλλον. Στη συνέχεια παίρνει τη θερμότητα σε ορισμένη θερμοκρασία, την αυξάνει και κατόπιν την αποδίδει, μέσο του νερού, στα σώματα χαμηλής θερμοκρασίας (το ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης ή τις μονάδες fan coil). Ανάμεσα στα δύο αυτά μέσα, η θερμότητα διακινείται μέσω ενός ρευστού. Καθώς το ρευστό λειτουργίας διέρχεται από τον εξατμιστή και απορροφά θερμότητα από τον αέρα, μετατρέπεται σε αέριο. Σε αυτό το σημείο ο συμπιεστής αυξάνει τη θερμοκρασία του. Εσωτερικά του κτιρίου στον εναλλάκτη της εσωτερικής μονάδας, γίνεται η δεύτερη εναλλαγή θερμότητας όταν το υπέρθερμο αέριο συμπυκνώνεται και εκλύει θερμότητα η οποία με τη σειρά της ζεσταίνει το χώρο.

  Πού εφαρμόζονται;

  Πηγές άντλησης θερμότητας είναι ο ατμοσφαιρικός αέρας και το έδαφος. Ανάλογα με την φύση της πηγής οι αντλίες θερμότητας διαχωρίζονται σε αέρα-αέρα, αέρα-νερού, εδάφους-αέρα και εδάφους-νερού. Κύρια εφαρμογή της αντλίας αέρα-νερού αποτελεί η ενδοδαπέδια θέρμανση.

  Ενδοδαπέδια θέρμανση

  Στην ενδοδαπέδια θέρμανση το δάπεδο του χώρου θερμαίνεται με την βοήθεια σωληνώσεων που είναι τοποθετημένοι εντός αυτού και στους οποίους κυκλοφορεί ζεστό νερό.

  Τα πλεονεκτήματα της ενδοδαπέδιας θέρμανσης ή ψύξης είναι:

 • Μεγάλη θερμική θαλπωρή με ιδανική κατανομή θερμοκρασίας στο χώρο
 • Εξοικονόμηση ενέργειας
 • Φιλικότητα προς το περιβάλλον
 • Καλαίσθητοι χώροι χωρίς θερμαντικά σώματα
 • Δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο σύστημα και για ψύξη
 • Τα συστήματα θέρμανσης δαπέδου θερμαίνουν, εκμεταλλευόμενα τις χαμηλές θερμοκρασίες της επιφάνειας του δαπέδου και την ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας, εξασφαλίζοντας έτσι την θερμική θαλπωρή. Επιπλέον μπορούν να συνδυαστούν ιδανικά με αερόθερμες αντλίες θερμότητας, λέβητες αερίου ή ηλιακούς συλλέκτες αυξάνοντας έτσι την φιλικότητα της εγκατάστασης ως προς το περιβάλλον.

  Τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι των καλύτερων οίκων της Ευρώπης, τα οποία συνοδεύονται με γραπτή εγγύηση και έχουν σχεδιασθεί ειδικά για ενδοδαπέδια συστήματα. Για την σωστή επιλογή του μηχανήματος σε κάθε εγκατάσταση απαιτείται μια μελέτη από τους μηχανικούς, γι’ αυτό μην διστάσετε νααπευθυνθείτε σε εμάς

  Πυροπροστασία

  Πυροπροστασία είναι ένα σύνολο μέτρων, που λαμβάνονται υπόψη από τους μελετητές (αρχιτέκτονες, μηχανικούς, μηχανολόγους κα), για την προστασία από την φωτιά και τις συνέπειές της.

  Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι:

 • παθητικά ή προληπτικά
 • ενεργητικά ή κατασταλτικά
 • Στα πλαίσια των ενεργητικών μέτρων αντιμετώπισης μιας πυρκαγιάς αναλαμβάνουμετην μελέτη, τον εξοπλισμό και τον προγραμματισμό των ενεργειών που απαιτούνται αν εμφανιστεί πυρκαγιά και κατά την διάρκεια αυτής.

  Τα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας περιλαμβάνονται (ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του κτιρίου):

 • τοποθέτηση φορητών μέσων πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες)
 • τοποθέτηση συστήματος πυρανίχνευσης
 • τοποθέτηση χειροκίνητου συστήματος συναγερμού (button συναγερμού)
 • τοποθέτηση μονίμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου (πυροσβεστικές φωλιές)
 • τοποθέτηση συστήματος καταιονητήρων (sprinklers)
 • +30 21 02445080

  Επικοινωνήστε μαζί μας