Τι είναι οι κτιριακές ενισχύσεις φέροντος οργανισμού;

cons039

Κτιριακές ενισχύσεις φέροντος οργανισμού
είναι οι παρεμβάσεις που γίνονται στο τμήμα του κτιρίου που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές ή φθορές, ώστε να αποκατασταθούν πλήρως. Οι ζημιές αυτές αναφέρονται στο οπλισμένο σκυρόδεμα, σε βαθιές ρωγμές, υποχωρήσεις τμημάτων, σαθρά τμήματα, τα αίτια των οποίων μπορεί να προέρχονται από σεισμούς, κακοτεχνίες, ή αστοχία υλικών.

Στα υπάρχοντα κτίρια όταν από το στατικό κυρίως αντισεισμικό έλεγχο προκύπτει ότι η φέρουσα κατασκευή δεν περιλαμβάνει την απαιτούμενη ασφάλεια τότε ενδείκνυται η ενίσχυση αυτής με οποιαδήποτε τεχνικά πρόσφορη επέμβαση. Μερικές από αυτές τις επεμβάσεις που αναλαμβάνουμε είναι οι κάτωθι:

Ρητινοενέσεις - Τσιμεντοενέσεις

Οι Ρητινοενέσεις
(ενέσεις ρητίνης) χρησιμοποιούνται κυρίως στις επισκευές κτιρίων όπου απαιτούνται συγκολλήσεις ρωγμών οπλισμένου σκυροδέματος που μπορεί να έχουν προκληθεί από διάφορες αιτίες, όπως αστοχία υλικών και κυρίως σεισμών.

Οι τσιμεντοενέσεις
χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση των ρωγμών τοιχοποιίας από τούβλα, μπετό η πέτρα, που μπορεί να έχουν προκληθεί από τα ίδια αίτια όπως στις ρητινοενέσεις.
 

Πώς εφαρμόζονται;

Και οι δύο τρόποι ενίσχυσης έχουν παρόμοια διαδικασία εφαρμογής. Η διαφορά τους βρίσκεται κυρίως στα υλικά. Η σύσταση των τσιμεντοενέσεων αποτελείται από τσιμέντο, νερό και άλλα πρόσμικτα βελτιωτικά. Αφού προετοιμαστεί το υλικό, ανοίγονται οπές, τοποθετούνται κομμάτια πλαστικού σωλήνα και ωθείται μέσα στους σωλήνες με απόλυτα ελεγχόμενη πίεση (5atm), ρευστό ένεμα από νερό, τσιμέντο, ψιλή άμμο, γαλάκτωμα ρητίνης, με στόχο να επιτευχθεί η πλήρωση των κενών (διακένων, αρμών, κ.λπ.) που υπάρχουν στο εσωτερικό της τοιχοποιίας.

Στη διαδικασία των ρητινοενέσεων αρχικά καθαρίζονται με την χρήση ακροφύσιων, οι εσωτερικές επιφάνειες των ρωγμών σε πλήρη έκταση και βάθος εφαρμόζοντας πεπιεσμένο αέρα και κατόπιν μέσω ειδικού δοχείου και ταυτόχρονα πιεστικού μηχανήματος ο τεχνικός διοχετεύει το μείγμα της εποξειδικής ρητίνης για να σφραγίσει αυτές τις ρωγμές.

 

Τα πλεονεκτήματα των Ρητινοενέσεων & Τσιμεντοενέσεων

Ρητινοενέσεις

Το κύριο πλεονέκτημα, είναι ο χρόνος αποπεράτωσης. Στο χρονικό διάστημα των 48 ωρών, η εποξειδική ρητίνη ή αλλιώς εποξειδική πάστα, αποκτά σκλήρυνση κατά 100 % αποκτώντας κύριες δομικές αντοχές πολύ μεγαλύτερες από αυτές του σκυροδέματος.

Τσιμεντοενέσεις

Το κύριο πλεονέκτημα είναι η γρήγορη και ασφαλή επισκευή ρωγμών σε παλιές κατασκευές ή ακόμη και σε κακοτεχνίες νέων κατασκευών. Με τις τσιμεντοενέσεις μπορούμε να έχουμε πλήρη αποκατάσταση τοιχωμάτων σε υπόγεια, εύκολη σταθεροποίηση εδαφών αλλά και λιθοδομών που έχουν υποστεί βλάβες.

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

cons001

Αποτελεί σκυρόδεμα νέας τεχνολογίας που είναι περισσότερο γνωστό με τον Αγγλικό όρο GUNITE. Άρχισε να χρησιμοποιείται στην Ελλάδα στους σεισμούς της Θεσσαλονίκης το 1978.
Εφαρμόζεται κυρίως για επισκευές και ανακαινίσεις κτιρίων, στους μανδύες δομικών στατικών στοιχείων (υποστυλωμάτων, δοκών, πλάκες) και στην ενίσχυση τοιχοποιιών και λιθοδομών. Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα έχει μια υψηλή δομική αντοχή των 2000 PSI.

 

Πώς εφαρμόζεται;

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα μεταφέρεται έτοιμο τόπο εφαρμογής και αντλείται μέσω ειδικού εξοπλισμού. Η εκτόξευση γίνεται με την βοήθεια πεπιεσμένου αέρα εξασφαλίζοντας υψηλό συντελεστή πρόσφυσης. Το μείγμα αρχικά βρίσκεται σε ξηρά μορφή και με την συνδρομή πεπιεσμένου αέρα ωθείται μέσω ενός σωλήνα, ο οποίος καταλήγει σε ένα ακροφύσιο. Εκεί προστίθεται η ελάχιστη δόση νερού και εκτοξεύεται στο σημείο του προβλήματος.

 

Πλεονεκτήματα του εκτοξευόμενου σκυροδέματος

Τα πλεονέκτηματά του είναι τα εξής:
  1. Εφαρμόζεται σε συνθήκες όπου η πρόσβαση επισκευής είναι δύσκολη,
  2. Έχει την δυνατότητα να πάρει οποιοδήποτε σχήμα ή και περίγραμμα χωρίς ξυλότυπο,
  3. Έχει πάρα πολύ καλή αντίσταση στη διάβρωση ακόμη και σε διαβρωτικές χημικές ουσίες.
 

Ζητήστε προσφορά σήμερα