Βιοκλιματική Αναβάθμιση Κτιρίων

Ηλιοθερμία - Γεωθερμία

Βιοκλιματική αναβάθμιση κτιρίων είναι η ανάπλαση ενός κτιρίου με επεμβάσεις βιοκλιματικού χαρακτήρα.

Βασικός στόχος του 21ου αιώνα είναι η προστασία του περιβάλλοντος.
Στις κατασκευές αυτό συνδέεται άμεσα με τη μείωση του θερμικού και ψυκτικού φορτίου των κτιρίων, την μείωση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων και αντικατάσταση τους με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τη συνεισφορά στην υγιεινή και ασφαλή διαβίωση των κατοίκων μιάς πόλης χωρίς να προκαλούνται αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός ενός κτιρίου περιλαμβάνει την προσφορά των καλύτερων δυνατών συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης, με τη μικρότερη δυνατή οικονομική δαπάνη για τη δημιουργία ποιοτικού εσωτερικού κλίματος.

Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις

Ύδρευση - Αποχέτευση - Θέρμανση - Κλιματισμός - Πυροπροστασία

Μηχανολογικές εγκαταστάσεις είναι ο κλάδος που ασχολείται με την μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων που αφορούν: την κίνηση και τη μεταφορά ισχύος, ή συστήματα που υπόκεινται σε υψηλή πίεση ή υψηλή θερμοκρασία.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών, την εγκατάσταση και την επίβλεψη συστημάτων που αφορούν συστήματα που υπόκεινται σε υψηλή πίεση ή υψηλή θερμοκρασία.
Αποτελεί προϋπόθεση για εμάς η αξιόπιστη εγκατάσταση ποιοτικών ηλιοθερμικών - γεωθερμικών συστημάτων τα οποία έχουν μελετηθεί και σχεδιαστεί προσεκτικά για να πετύχουμε την μέγιστη απόδοση.

Ενισχύσεις φέροντος οργανισμού κτιρίων

Ρητινοενέσεις - Τσιμεντοενέσεις

Συνεργαζόμαστε με έμπειρους αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς και μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το τελικό αποτέλεσμα υπερκαλύπτει τα πλαίσια των επιστημονικών προδιαγραφών με ακρίβεια, ασφάλεια, συνέπεια.